Program profilaktyki chorób układu krążenia drukuj stronę

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia tzw. czynniki ryzyka.Program kierowany jest do osób, które:


a) w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat


b) są obciążone czynnikami ryzyka:

- palenie tytoniu,

-nadciśnienie tętnicze krwi,

-zaburzenia gospodarki lipidowej,

-niska aktywność ruchowa,

-nadwaga i otyłość,

-upośledzona tolerancja glukozy,

-nadmierny stres,

-nieracjonalne odżywianie się,

-wiek,


c) u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia


d) które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia także u innych świadczeniodawcówCelem badań diagnostycznych jest ocena zagrożenia czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, wczesne wykrycie chorób układu krążenia. Uzyskanie takich informacji pozwoli na podjęcie dalszych działań w zakresie leczenia i zapobiegania.         


Celem działalności edukacyjnej realizowanej w ramach Programu jest:

-          przekazanie wiedzy o zdrowiu oraz czynnikach ryzyka chorób układu krążenia,

-          rozbudzenie zainteresowania zdrowiem,

-          uświadomienie jaką wartość ma zdrowie dla realizacji aspiracji życiowych,

-          kształtowanie umiejętności umożliwiających prozdrowotny styl życia,

-          motywacja do działania na rzecz swego zdrowia i dokonywania zmian w swoim życiu,

-          kształtowanie dojrzałej postawy wobec zdrowia i choroby.


Cele te będą dozowane w zależności od indywidualnych potrzeb danego pacjenta i jego środowiska.