Pielęgniarki Środowiskowe drukuj stronę

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne pracujące w ZOZ Asklepios to zespół posiadający wysokie kwalifikacje i umiejętności. Współpracują z lekarzem POZ, położną, rehabilitacją, pracownikami socjalnymi.

  

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują:

- wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie

- wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych

- wizytę patronażową

- testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka

- świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy.

 

Świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.W ramach ZOZ Asklepios współpracujemy z trzema pielęgniarkami srodowiskowo-rodzinnymi:


Panią Elżbietą Dygas

Panią Wioletą Sochaj