Pielęgniarka w Środowisku Nauczania i Wychowania drukuj stronę


Pani Anna Pilarska - Pielęgniarka w Środowisku Nauczania i Wychowania realizuje uslugi  zgodnie z harmonogramem ustalonymi z Dyrektorami szkół.Do zadań Pielęgniarki w Środowisku Nauczania i Wychowania należy:

- włączenie zdrowia do polityki, programu i organizacji szkoły

- tworzenie środowiska fizycznego szkoły sprzyjającego zdrowiu i wspierającego edukacje zdrowotną

- tworzenie środowiska społecznego szkoły wspierającego zdrowie psychiczne społeczności szkolnej

- współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalnąProfilaktyczna opieka nad uczniami ma na celu:

- wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

- współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniówZapraszam na stronę internetową NFZ dotycząca szczegółowych zadań Pielęgniarki w Środowisku Nauczania i Wychowania.