OSIĄGNIĘCIA drukuj stronę


Osiągnięciem Zakładu Opieki Zdrowotnej Asklepios jest ciągłe świadczenie usług w pełni spełniających najwyższe wymagania i standardy.  Świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Rehabilitacji oraz Ratownictwa Medycznego realizowane są przez wysoce wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny ("Godło Inwestor w Kapitał Ludzki" 2006), przy wykorzystaniu najnowocześniejszej aparatury i urządzeń medycznych. Poziom zarządzania firmą spełnia a nawet przekracza standarty w tej dziedzinie - potwierdzeniem czego jest między innymi otrzymanie przez zakład Godła Inwestora w Kapitał Ludzki będącym odznaczeniem dla firm prowadzących politykę kadrową na najwyższym poziomie.

W latach 2003-2008 otrzymaliśmy Certyfikat Normy PN ISO. Podczas certyfikacji ISO wypracowaliśmy autorski system zarządzania jakością w oparciu o który obecnie pracujemy. Wychodząc naprzeciw podopiecznym zapewniamy stały i szybki dostęp do lekarzy zarówno rodzinnych jak i specjalistów.  

ZOZ ,,Asklepios” realizuje wszystkie obowiązkowe programy profilaktyczne jak rownież dodatkowe programy, będące poza koszykiem świadczeń gwarantowanych. Poprzez wewnętrzne procedury z zakresu zarządzania ryzykiem Zakład chroni swoich pacjentów i podopiecznych przed nagłym brakiem możliwości dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.