JAK ZOSTAĆ PODOPIECZNYM ZOZ ASKLEPIOS drukuj stronę

Poniżej przedstawiamy warunki jakie należy spełnić, aby zostać podopiecznym ZOZ ASKLEPIOS.


1. Warunkiem świadczenia usług w ramach POZ jest wypełnienie dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz posiadanie ważnego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Formularz deklaracji można otrzymać w każdym gabinecie ZOZ ASKLEPIOS bądź pobrać druk z naszej strony internetowej w dziale deklaracje.

3. Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem.


Pacjent może wypełnić dokumenty bezpośrednio w ZOZ ASKLEPIOS przed realizacją wizyty.