HISTORIA ZAKŁADU drukuj stronę 

1986 - Lekarz medycyny Andrzej Raczyński obejmuje stanowisko kierownika oraz lekarza przychodni.

 

1992 - Na mocy nowej ustawy pozwalającej na powstawanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Przychodnia Rejonowa w Bobolicach zostaje wyłączona ze struktury ZOZ.

 

1 styczeń 1996 - Pierwsza umowa cywilno-prawna pomiędzy Zakładem a Panem Andrzejem Wajdzikiem - lekarzem stomatologii.

 

Od 1 lipca 1996 po raz pierwszy w Polsce wszyscy mieszkańcy jednej gminy (Bobolice) objęci zostają opieką lekarzy rodzinnych. Środki na wyposażenie Zakładu pochodzą w funduszy Banku Światowego. Przychodnię wizytuje ówczesny wojewoda Jerzy Mokrzycki, poseł na sejm Seweryn Jurgielaniec oraz Szef Misji Banku Światowego na Europę Wschodnią William B. Herbert, który ocenia nasz Zakład jako jeden z najlepszych ośrodków zdrowia w Europie.

 

Do końca 1998 roku wszystkie zakłady podstawowej opieki zdrowotnej w województwie przechodzą na tak zwane kontrakty. Dużą rolę w tym procesie odgrywa lekarz Andrzej Raczyński oraz kierowany przez niego Zakład jako modelowy przykład przekształceń.

 

W latach 1996-1998 przychodnię odwiedzają politycy oraz przedstawiciele zawodów medycznych, powstają programy telewizyjne oraz liczne artykuły opisujące przekształcenia. Lekarz Andrzej Raczyński otrzymuje Nagrodę Ministra Zdrowia "za zorganzowanie instytucji lekarza rodzinnego oraz nowatorskie, w wojwództwie koszalińskim, wystąpienie z inicjatywą przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w jednostkę samodzielną".

 

1998 – Rozpoczynamy pilotażowy program profilaktyczny, we współpracy z Profesorem Janem Lubińskim, dotyczący nowotworów dziedzicznych i opieki nad pacjentami u których występuje ryzyko ich powstania. Programem objęci zostają wszyscy podopieczni, a frekwencja wynosi 96%. Jest to największy tego typu program realizowany w Polsce, a w połączeniu z innymi placówkami w regionie jeden z największych w Europie.

 

1 stycznia 1999 roku powstaje spółka cywilna NZOZ Asklepios lekarza Andrzeja Raczyńskiego wraz z lekarzem Robertem Prusińskim. Jest to moment który można uznać za początek istnienia obecnego Zakładu z punktu widzenia ciągłości właścicielskiej.

 

2006 – Rozpoczynamy program ratownictwa przed-medycznego w szkole w Bobolicach i Darginii. Staje się on pierwszym przedmiotem w tym zakresie z wpisem na świadectwo szkolne. Zajęcia prowadzi Pan Piotr Wróbel.

 

2008 – Likwidacja spółki cywilnej, Andrzej Raczyński staje się właścicielem NZOZ Asklepios.

 

2009 – Rozpoczynamy program profilaktyczny chorób układu krążenia, którym objęte są, w połączeniu z pozostałymi programami, wielopokoleniowe rodziny - dzieci, ich rodzice oraz dziadkowie. Edukujemy i uświadamiamy dzieci i ich rodziców jak prowadzić zdrowy tryb życia.

 

2011 – Rozpoczynamy program pomocy przed-medycznej w przedszkolu w Bobolicach. Zajęcia prowadzi Pani Monika Rut.

 

1 Marzec 2012 – Nowym kierownikiem Zakładu zostaje Pan mgr Dominik Szulc.

 

1 Maj 2012 – Przekształcenie NZOZ Askepios w Zakład Opieki Zdrowotnej Asklepios Raczyński i Wspólnicy Sp.j. Na czele zespołu z funkcją kierownika staje Pan mgr Dominik Szulc.

 

Historia naszej firmy to nie tylko powyższe daty. W międzyczasie zrealizowaliśmy ogromną ilość usług, mnóstwo programów profilaktycznych oraz różnych przedsięwzięć promujących zdrowie.
Historią Zakładu są również historie ludzi z nim związani - to historia Pani Tuziemskiej która świadczy usługi dla społeczności Bobolickiej od 1971 roku, to historia Pana Raczyńskiego który pracuje w Bobolicach od 1986 roku i jest najdłużej pracującym lekarzem na tym terenie od czasu II wojny światowej, ale to również historia Pana Andrzeja Ruta który związał się z nami rok temu pracując równocześnie jako wykładowca w Słupsku. Historia naszego Zakładu to historia ludzi z nim związanych którzy są dla nas najważniejszą wartością.

Od wielu lat nasz Zaklad jest pionierskim ośrodkiem pomocy medycznej i aby utrzymać ten status podjeliśmy i planujemy podjąć wiele działań. Liczymy iż społeczność gminy Bobolice doceni naszą pracę i pomoże nam w realizowaniu jak najlepszej opieki dla nas wszystkich.