Gabinety Lekarskie drukuj stronę
Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

 

Świadczenia gwarantowane lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują:

- poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych

- poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie

- świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia

- poradę patronażową

- badania bilansowe, w tym badania przesiewowe

- świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej

- szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi.

 

W ramach ZOZ Asklepios działają trzy gabinety lekarskie:

Gabinet lekarski Andrzeja Raczyńskiego

Gabinet lekarski Lucyny Cygal